Naukowo o metalu – Konferencja METAL STUDIES VI

W dniach 20-21 października 2022 roku na terenie Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz w krakowskiej Akademii Muzycznej im. Krzysztofa Pendereckiego odbędzie się VI już konferencja METAL STUDIES pod hasłem „GŁOSY – INSTRUMENTARIUM – PRODUKCJA”.

Podczas gdy wykonawcy pewnych gatuków muzycznych skarżą się na niepoważne traktowanie i postrzeganie jako „niedouczonych i zapyziałych muzykantów”, inne gatunki traktowane są niezwykle poważnie – wręcz naukowo.

Naukowo o metalu

Tematyka tegorocznej edycji konferencji dotyczyć będzie przede wszystkim szeroko pojętych tytułowych kategorii głosu/ów, instrumentów w muzyce metalowej, produkcji muzycznej oraz ich wzajemnej (ko)relacji. Szczegółowe wątki, które proponujemy poddać akademickiej refleksji prezentujemy poniżej.

Organizatorzy konferencji wspominając dwóch niezmiernie zasłużonych dla polskiej kultury metalowej artystów, którzy odeszli w tym roku: gitarzysty Andrzeja Nowaka oraz wokalisty Romana Kostrzewskiego, zachęcają do zgłaszania referatów omawiających i upamiętniających dorobek tych inspirujących muzyków.

Kompozycje jakich zespołów zostanie poddana naukowej analizie?

W ramach panelu METALOWE EKSPRESJE omawiana będzie twórczość Metalliki pod kątem retoryki wojennej i ekspresji agresji, głos Iron Maiden – Bruce Dickinson i jego wykonanie „Senjitsu” analizowane pbędzie pod względem metafor, natomiast Jinjer w odniesieniu do haseł globalizacji i polistylizmu.

Panel METALOWE JĘZYKi poruszy tematy twórczośći zespołów KAT, TSA i TURBO w mediach muzycznych, Artifonimy w turbulencji: wokół Dream Theater oraz pod hasłem Imresje o przestrzeni omówiony zostanie album „Diabelski Dom cz. II” KATa.

Metalowe środki wyrazu

Kolejny panel to METALOWE ŚRODKI WYRAZU to pojawi się analiza twórczośći Therion i Motorhead oraz Thomasa Börje Forsberga czyli Quorthona z Bathory.

Panel METALOWE GŁOSY drugiego dnia konferencji obejmuje referaty dotyczące aspektów dywersyfikacji technik wokalnych oraz posthumanistycznych aspektów metalowych głosów.

Panel METALOWE STRATEGIE odniesie się do Ozzy’ego Osbourne’a oraz Colina Marstona i Menegroth the Thousand Caves studio, a ostatni panel METALOWE WYMIARY obejmie tamaty „Interaktywne fikcje a muzyka metalowa.”, „Charakterystyka muzyki i wybranych aspektów psychologicznych depressive suicidal black metalu” i na koniec „Kobiece głosy w metalu – od opery do growlu”.

Antropologia głosu, słowa i śpiewu w kulturze metalowej

W związku z zarysowanymi wyżej tematami tegorocznej edycji proponujemy Państwu podjęcie rozważań nad następującymi zagadnieniami:

– Antropologia głosu, słowa i śpiewu w kulturze metalowej
– Głos (metalowy) jako instrument, postać, ciało, osoba (S. Frith)
– Głosy jako wypowiedzi, manifesty ideologiczne
– Głosy i dyskursy antywojenne; protest songi w muzyce metalowej
– Growl i scream – specyfika, definicje, typologie
– Głosy a metalowe (pod)gatunki
– Głos publiczności: fani, fandomy, fan fiction
– „Głos z ciemności” Romana Kostrzewskiego (1960-2022). In memoriam

– Instrumentarium w muzyce metalowej
– Kulturowa historia instrumentów
– Instrumentalne performanse
– Społeczne życie instrumentów
– Instrument w przestrzeni muzealnej
– „Gitarowość” metalu
– Instrumenty wirtualne
– „Ten gitarowy huk” Andrzeja Nowaka (1959-2022). In memoriam

– Produkcja muzyki metalowej
– Metalowe brzmienia a cyfrowa rewolucja
– Biografie słynnych i mniej znanych producentów muzycznych
– Studia nagraniowe w Polsce i na świecie
– Zjawisko „bedroom guitar players”

Organizatorzy są otwarci również na inne propozycje referatów mieszczących się tematycznie w zaproponowanych wyżej ramach. Konferencja skierowana jest do badaczy różnych obszarów nauki: kulturoznawców, literaturoznawców, językoznawców, muzykologów, medioznawców, antropologów, etnologów, psychologów, socjologów, historyków sztuki, dziennikarzy i teoretyków komunikowania, jak również przedstawicieli innych dyscyplin naukowych.

Szczegółowe informacje o konferencji i warunkach uczestnictwa:

https://konferencjametalstudies.wordpress.com/
Komitet Organizacyjny Konferencji:
– dr Jakub Kosek – przewodniczący Komitetu
Katedra Mediów i Badań Kulturowych
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
– dr Andrzej Mądro
Katedra Teorii i Interpretacji Dzieła Muzycznego
Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiego w Krakowie
– mgr Karolina Karbownik
Instytut Nauk o Kulturze i Religii
SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *